ağardılmış

ağardılmış
f. sif.
1. Üzünə ağ rəng (əhəng) çəkilmiş, ağ rəngə boyadılmış. Divarları ağardılmış otağın küncləri xırda döşəmələrlə döşənərdi. H. S..
2. Soldurulmuş.
3. Sürtülüb təmizlənmiş, sürtülüb parıldadılmış. // Qalaylanmış. Ağardılmış qazança.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • mürəssəs — ə. qalay və ya qurğuşunla lehimlənmiş; ağardılmış …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dezinfeksiya — <fr. des. . . və lat. inficere> Zərərli həşəratın müxtəlif üsullarla məhv edilməsi. Anbarlarda olan ziyanvericiləri məhv etmək üçün dezinfeksiya üsulundan istifadə edilir. Dezinfeksiya etmək. Dezinfeksiya kamerası. Kül suyu – ucuz və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qalaylı — sif. 1. Üzərinə qalay vurulmuş, qalayla ağardılmış. Qalaylı qazan. Qalaylı tava. 2. məc. Üzdən bəzədilmiş, zahirən gözəl; saxta …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qomarlamaq — f. məh. Dövrələmək, dövrəyə almaq, mühasirəyə almaq. İtlər paltarı su çəkib ağardılmış Safonu qomarladılar. S. R.. Onların hər ikisi tüfəngini doldurub, dışarı çıxana qədər yasavullar evi qomarladılar. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zefir — <yun. zerhyros> 1. Eşilmiş, ağardılmış iplikdən toxunmuş zərif pambıq parça növü. 2. Yüngül meyvə pastilası (şirniyyat növü). Şokoladlı zefir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhəngli — sif. 1. İçərisində, tərkibində əhəng olan, əhənglə qatışıq. Əhəngli kükürd. Əhəngli sular. Əhəngli gübrələr. 2. Əhənglə ağardılmış. Əhəngli divarda taxtabiti az olar. – Faraların işığı artırmanın əhəngli divarını yalayıb ötdü. İ. Məlikzadə. 3.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”